background-image

Fuko

Fuko - pneumatická preprava sypkých materiálov

Firma JV Intersad, s.r.o., ako jediná v záhradníckej a stavebníckej oblasti na Slovensku a okolí, ponúka – pod značkou FUKO – špeciálne služby založené na pneumatickej preprave sypkých materiálov:
 
  • pneumatická preprava sypkých materiálov ako sú  zeminy, substráty, drevné štiepky, gumové drte pre ihriská, kôra, piesky, štrky, drtené kamenivá – makadam 
  • zahumusovávanie a zatrávňovávanie svahov a plôch iba v jednom kroku 
  • zamulčovávanie svahov a plôch drevnou štiepkou, drťou, alebo kôrou 
  • zatrávňovávanie svahov a plôch pneumaticky, alebo hydroosevom 
  • protierózne nástreky svahov a plôch ohrozených vodnou, alebo veternou eróziou 
  • použitie hlavne na svahy a na neprístupne miesta ako sú strechy a terasy, plochy za opornými stenami...
  • hydroosev – zatrávňovanie svahov a neprístupného terénu