background-image

Intersad

O spoločnosti

Firma JV INTERSAD®, spol. s r.o., bola založená v roku 1990. V tom čase bola náplňou jej činnosti tvorba a údržba zelene, stavebné práce, a to najmä v oblasti Bratislavy. Aktívnym prístupom sa rozšírila nielen výkonmi, ale aj záberom v sadovníckej tvorbe a v škôlkárstve.

V roku 1996 sa naša firma začala zaoberať nákupom, predajom a realizáciou automatických závlahových systémov značky HUNTER®. Od roku 2006 sme zmluvným dovozcom tejto značky pre Slovenskú republiku.

Od roku 2001 predávame na Slovenskom trhu ochranné a akumulačné drenážne fólie zn. NOPHADRAIN®, trávne zmesy a osivá zn. AROS® . Tieto fólie sa používajú pri inštalácii intenzívnych a extenzívnych zelených striech, vertikálnych základových stien, pojazdných plôch a na odvodňovanie komunikácií. Naša firma zabezpečuje predaj týchto fólií, ako aj ich realizáciu.

Hlavnou činnostou našej firmy je sadovnícka tvorba, údržba a projekcia, podporená špeciálnymi výkonmi, ako sú výruby stromov, frézovanie pňov, hydroosev, štiepkovanie, drtenie, presadba vzrastlých stromov, predaj rašeliny, kôry, substrátov, kompostu, zemín, predaj a montáž závlahových systémov, mulčovanie, pestovanie a ukladanie trávnych kobercov a aranžovanie interiérov.

Pôsobnosť firmy neustále rozširujeme o ďalšie aktivity hlavne v oblasti:
 
  • sadovnícko-záhradníckej činnosti, škôlkárskej činnosti
  • vývoja a výroby tabletových hnojív a pôdnych absorbentov INTERFORM a KONDICIONÉR
  • obchodu
  • spracovania drevnej hmoty a organických hmôt pre výrobu kompostov, štiepky, drevného mulču,...

Firma zamestnáva v základnom stave 51 zamestnancov, v sezóne až do 110 zamestnancov. Práce zabezpečuje prostredníctvom samostatných stredísk a to v Bratislave, na Pohroní, na Považí a na východnom Slovensku, ako aj prostredníctvom Okrasnej škôlky v Kráľovej pri Senci a Kompostárne vo Svätom Jure.

Práce, ktoré nezapadajú do uvedenej organizačnej schémy, zabezpečujeme operatívne priamym riadením z centra firmy.