background-image

Fuko

Ponuka

pneumatickú prepravu sypkých materiálov (zemín, substrátov, drevných štiepok, gumových drtí pre ihriská, kôry, piesky, štrky, drtené kamenivá – makadam, pelety, agrokomodity...)

Použitie:
 
  • hlavne na svahy a neprístupne miesta, ako sú strechy a terasy, plochy za opornými stenami...
  • zahumusovávanie svahov a plôch
  • zahumusovávanie a zatrávňovávanie svahov a plôch iba v jednom kroku
  • zamulčovávanie stromov a kríkov štiepkou, alebo kôrou
  • zatrávňovávanie svahov a plôch pneumaticky, alebo hydroosevom
  • protierózne nástreky svahov a terénu ohrozeného vodnou, alebo veternou eróziou

Pneumatická preprava 40-tich ton triedeného štrku frakcie 16 - 22 mm, na strechu 6.poschodia budovy a do vzdialenosti 64 m.


Pneumatická preprava 55 m3  záhradníckej zeminy.


Pneumatické zariadenie - FUKO


Zatrávňovanie a zahumusovávanie svahov a terénu pri jednej aplikácii.


Pneumatická preprava záhradníckej zeminy.


 Pneumatická preprava drteného kameniva – makadamu frakcie 22-32mm a štrkopiesku 0-32mm.


Zamulčovávanie vysadených kríkov a stromov drevnou štiepkou alebo kôrou.


Zahumusovávanie terénu s výsevom trávneho osiva.Výsledok aplikácie po 2 týždňoch.


Pneumatická preprava substrátov, kompostu, zemín a to až do vzdialenosti viac ako 250m.


Pneumatická preprava strešných substrátov, kameniva až do výšky 70m, aj pri vysokej vlhkosti materiálov.


Zatrávňovanie a zahumusovávanie svahov naraz, pri jednej aplikácii.