NOVINKY

   Našou ponukou chceme osloviť mestá a obce, projektantov a záhradníkov, správcov zelene, firmy aj súkromné osoby, ktorým záleží na oživení exteriérov nápaditou a pestrou kvetinovou výzdobou.
   Mobilná zeleň, praktické štrkové rohože či kvetinové lúky sú trendom v mnohých vyspelých krajinách, kde nenapodobiteľným spôsobom menia všedné exteriéry na zelené oázy.
   Nekonečným množstvom kombinácií od najjednoduchších až po skutočné dominanty verejných priestranstiev dokážeme vytvoriť originál z každého priestoru!
... najväčší efekt sa skrýva v najmenších detailoch...

   viac nájdete na :