background-image

Kompostáreň

Kompostáreň Svätý Jur

Kompostáreň Svätý Jur bola spustená do prevádzky v roku 2004, ako prevádzka, ktorá Vám ponúka ekologickú likvidáciu a spracovanie organického odpadu, v roku 2008 zvýšila ročnú kapacitu spracovania BRO na 60.000 ton/rok.


Ponúkame Vám likvidáciu a spracovanie nasledovných druhov odpadov:
 
 • výkopová zemina , zemina a kamenivo
 • odpadová drevná hmota zo stavieb (dosky, trámy, drevené krovy)
 • konáre, haluzovina
 • tráva, lístie
 • ovocie a zelenina
 

Okrem iného, Vám ponúka spracovanie a odvoz organického odpadu priamo na mieste vzniku, našou technológiou:
 
 • Drtičom organickej hmoty: Willibald EP 5500 550 Hp, s výkonom 80 až 120m3/hodinu
 • Drtičom drevnej hmoty: MORBARK 1200 XL 780 Hp, s výkonom 100 až 250m3/hodinu, ktorý podrtí aj korene a pne do priemeru 2,5m
 • Štiepkovačom drevnej hmoty: Farmi CH 260 HF – 2HM s výkonom do 30m3/hodinu
 • Nakladačom opatreným lyžicami na organický materiál: KOMATSU WA 250, CATERPILAR 938M
 • Frézou na likvidáciou koreňov stromov: zn. Vermeer
 • Kontajnerovými vozidlami
 • hákovými s objemom 10, 12, 15, 20, 34 a 55, 70m3