Kompostáreň Svätý Jur

Kompostáreň Svätý Jur bola spustená do prevádzky v roku 2004, ako predádzka, ktorá Vám ponúka ekologickú likvidáciu a spracovanie organického odpadu, v roku 2008 zvýšila ročnú kapacitu spracovania BRO na 60.000 ton/rok.


- Cenník likvidácie BRO 2019.PDF

- Ponuka substráty Kompostáren SV. JUR 2019.PDF


Ponúkame Vám likvidáciu a spracovanie nasladovných druhov odpadov:
 • výkopová zemina , zemina a kamenivo
 • odpadová drevná hmota zo stavieb (dosky, trámy, drevené krovy)
 • konáre, haluzovina
 • tráva, lístie
 • ovocie a zelenina
 
Okrem iného, Vám ponúka spracovanie a odvoz organického odpadu priamo na mieste vzniku, našou technológiou:
 • Drtičom organickej hmoty: Willibald SR 5000 480 Hp, s výkonom 50 až 100m3/hodinu
 • Drtičom drevnej hmoty: MORBARK 1200 XL 780 Hp, s výkonom 100 až 250m3/hodinu, ktorý podrtí aj koprene a pne do priemeru 2,5m
 • Štiepkovačom drevnej hmoty: Farmi CH 260 HF – 2HM s výkonom do 30m3/hodinu
 • Nakladačom opatreným lyžicami na organický materiál: KOMATSU WA 250
 • Frézou na likvidáciou koreňov stromov: zn. Vermeer
 • Kontajnerovými vozidlami:
  • reťazovými s objemom 5, 7,5 a 10m3
  • hákovými s objemom 10, 12, 15, 20, 34 a 55, 70m3
Dokumenty a povolenia Kompostárne na spracovanie BRO:

- Rozhodnutie_2017.pdf

- Rozhodnutie_2018 .pdf


     
Drtenie drevnej hmoty
drtičom W. SR 5000 
 Štiepkovanie drevnej hmoty
F. CH260 HF – 2HM
KOMATSU WB 97 S2 
   
Fréza Vermeer Nakladač Komatsu WA 250 Drtič Morbark 1200 XL