background-image

Intersad

Pôdne zlepšovače a hnojivá

Hnojivá KONDICIONÉR a KONDICIONÉR-Špeciál

sú pôdne kondicionéry s reguláciou pôdnej vlhkosti so zdrojom pozvoľne pôsobiacich rastlinných živín, humínových a rast stimulujúcich látok. Sú vyrábané vo forme drte s vysokým obsahom aktívnych a rast stimulujúcich látok. Hnojivo KONDICIONÉR-Špeciál je obohatené vyšším % stopových živín (železo, bór, med, mangán, zinok, molybdén). Obsah ťažkých kovov (Cd, As, Cr, Hg, Pb) v prípravkoch KONDICIONÉR a KONDICIONÉR-Špeciál je hlboko pod limitom stanoveným ÚK SÚP, ŠS SKTC c.107 SR.

Používa sa na hnojenie a prihnojovanie pestovaných balkónových, exteriérových a interiérových dekoratívnych rastlín.

Na prípravu priesad a výpestkov ako i presádzaní drevín listnatých a ihličnanov. Pestovanie rýchlej zeleniny. Vysoko účinné hnojivo pri výsadbe trávnych porastov v ťažko zatrávniteľných plochách.


Kombinované TABLETOVÉ hnojivá rad INTERFORM  

Plne zásobné kombinované, bezchloridové hnojivá sú vyrábané vo forme tabliet o hmotnosti 15 gramov s dobou posôbnosti 6 - 8 mesiacov v závislosti od pestovateľských podmienok.
Hnojivá obsahujú základné, sekundárne a stopové rastlinné živiny vo vyvážených pomeroch s vysokým obsahom účinných látok.


INTERFORM

Univerzál:
Základné hnojenie a prihnojovanie listnatých drevín pestovaných voľne v pôde a v kontajneroch. Hnojenie ovocných kríkov a plodovej zeleniny (paprika, rajčiny a pod.).

Konifer:
Základné hnojenie a prihnojovanie ihličnanov vo voľnej pôde v kontajneroch, resp. pestovateľských škôlkach.

Ovocné dreviny:
Hnojenie rastlín pestovaných v črepníkoch, maloobjemových kontajneroch a vo voľnej pôde, pri výsadbe ovocných drevín (jabloň, hruška, slivka a pod.).