background-image

Intersad

Záhradnícko - sadovnícke služby

Spracujeme Vaše návrhy, ponúkneme Vám prijateľnú cenu a Vašu záhradu, stavbu vrátane všetkých sadovníckych prác, pokládky trávnikov a pod., zrealizujeme na vysokej profesionálnej úrovni. Naša firma sa tiež zaoberá malopredajom aj veľkopredajom závlahových komponentov a všetkého tovaru , čo s tým súvisí. U nás nájdete najširšiu ponuku závlahových komponentov HUNTER®, ako aj príslušného potrubného materiálu a tvaroviek, systémov pre zelené ploché a šikmé strechy, okrajové lišty a obruče, substráty, kôru, hnojivá, trávne zmesi, a to všetko skladom...

Ponúkané služby

Komunikačná a mestská zeleň
 
 • zakladanie, údržba a rekonštrukcia zelene sídlisk, námestí, parkov
 • revitalizácie miest a obcí
 • sadovnícke úpravy pri cestách a diaľniciach
 • zakladanie zelene v novovybudovaných objektoch - exteriér aj interiér
 • výsadba a presadba odrastených stromov presádzačom zn. Vermeer TS 60 S
 • výruby a orezávanie stromov
 • zakladanie trávnika hydroosevom, mačinovaním a výsevom
 • výsadby a aranžovanie živých a umelých kvetov v interiéroch
 • zelené strechy

Mobilná zeleň
 
 • ozelenenie peších zón, terás a pod.
 • strešné záhrady a zelené strechy objektov

Zeleň pri rodinných domoch
 
 • vypracovanie projektu sadových úprav s výberom vhodných drevín a návrhom malej architektúry (ploty, múriky, palisády, pergoly, lavičky, altánky, detské ihriská,...)
 • zakladanie trávnika výsevom, mačinou
 • výsadba a tvarovanie živých plotov
 • dodávka a rozprestretie organickej hmoty - mulčovanie (kôra, štiepka)
 • budovanie a výsadba skaliek
 • výber a dodávka vegetačných nádob (keramické, drevené, plastové)
 • výber, dodávka a výsadba letničiek, tráv, trvaliek na ozelenenie balkónov, lódžií, terás a okien

Hotové trávne koberce
 
 • veľký efekt hustoty zapojenia
 • trávnatá plocha funkčná už 7-14 dní po uložení
 • bez buriny - plevelu
 • široký výber (parkové, športové, golfové, ... )
 • ponúkame zakladanie (športových ihrísk, revitalizáciu mestských plôch, súkromných záhrad), kosenie, hnojenie, chemickú ochranu, automatickú závlahu, vertikutáciu, výmenu trávnych kobercov, aerifikáciu, odborné poradenstvo

Firma sa zaoberá aj špecializovanou záhradníckou činnosťou na ktorú vlastní špeciálne stroje ako napr.:
 
 • Hydroosevom - Hydroseeder zn. FINN
 • Presadbou vzrastlých stromov - Presádač zn.Vermeer
 • Drtením a štiepkovaním - zn.FARMI, WILLIBALD SR 5000 (480Hp), MORBARK 1200 xl (780 Hp)
 • Pneumatickým zahumusovávaním -zaštrkovávaním - zakôrovaním  - zn. FUKO
 • Preosievaním zemín a substrátov - Preosievač zn.FARWICK
 • Odfrézovávaním koreňov a pňov - Frézy zn. Vermeer, MORBARK